3D BASKI TEKNOLOJİSİNİN ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARDA KULLANIMI

3D BASKI TEKNOLOJİSİNİN ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARDA KULLANIMI

 

3D baskı, dijital ortamda hazırlanan bir modelin en, boy ve derinlik boyutları hesaba katılarak belli ölçülerde birebir kopyasının çıktı alınması işlemine verilen addır. Bu şekilde her şeyin minyatür heykeli yapılabildiği gibi bir yerde tedarik edilemeyen bir mekanik parça da elde edilebiliyor. Bu teknolojiden yola çıkarak insanlığın ihtiyacı olan tüm sorunlara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Bunlardan biri de arkeolojik çalışmalar sonucu elde edilen tarihi eserlerde gerekli olan eksik parçaların yerine konularak yenileme çalışmalarının yapılması ve eserlerin korunmasına yönelik kopyaların elde edilmesi.

 

Tarihi Eserlerin Yenileme Ve Kopyalamada 3D Baskı

 

Teknolojiyi mesleğiyle birleştiren İspanyol bir arkeolog olan Néstor Marqués, resterasyon çalışmalarında 3D baskı teknolojilerini kullanmakta dünyada öncülerden birisi. Müzelerin ihtiyacı olan, antik eserlerin eksik parçalarını tamamlamak için 3D baskı hizmeti kullanıyor. Bunu yaparken, müzelerdeki eserleri sanal ortama taşıdığı gibi eserlerin restorasyonuna katkı sağlıyor. Sadece 2018’te 50’den fazla esere bu şekilde yenilenmesini sağladı. İlk 3D çıktı çalışmasını 2012’de yapan Néstor, sektördeki potansiyeli keşfediyor ve 3D yazdırma işleminin, restorasyon çalışmalarında var olan yüksek maliyetleri düşürdüğünü, büyük endüstrilere olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını, günlük hayatta kullanım kolaylığı sunduğunu belirtiyor.

 

İspanyol arkeolog, 3D modeller ve sanallaştırma için ilk önce fotogrametri yöntemini kullanıyor. Bu yöntem, harita modellemede kullanılan bir yöntem olmasıyla birlikte daha detaylı modellemeye ihtiyaç duyuyor. Yazılım teknolojisinin gelişmesiyle daha detaylı ve hızlı modelleme yapan yazılımları kullanmaya başlıyor. Kalite ve hız konusunda aradığını bulan Néstor, müzelerde yaptığı restorasyon çalışmalarında elde ettiği başarıyı bu yazılımlara borçlu olduğunu dile getiriyor. Bu şekilde elde ettiği 3 boyutlu modelleri, 3D printer çıktı ile yazdırıyor.

 

Néstor Marqués, 3D yazdırma işleminde çözünürlüğün baskı kalitesini artırdığını, büyük nesneler için baskı süresini azalttığını belirtiyor. Bu şekilde müzelerde var olan orijinal eserlerin modellerinden 3D çıktı alarak, ziyaretçilere dokunma şansı sunuluyor. En son İspanya Ulusal Müzesi’nde bulunan 2300 yıllık bir heykeli 21 parça halinde 3D çıktı alarak bir kopya oluşturdu ve bu kopya daha sonra başka bir müzede sergilenme imkânı bulundu. Néstor, 3D baskı hizmeti sayesinde antik eserleri hem eksik parçalarını tamamlayabildiklerini hem de başka bir kopya oluşturarak eserin kendisini ziyaretçilere yakından tanıtabildiklerini ve bunun müzeler için bir devrim olduğunu dile getiriyor.

 

3D Baskı Hizmeti Antik Eserlerin Gelecek Nesillere Taşınabilmesi İçin Olmazsa Olmazlardan

 

Bazen eserler, bazı araştırmalar için yer değiştirmesi gerekebilir veya özel günlerde sergilenmesi için başka bir mekâna taşınabilir. Bu gibi durumlar hem maliyetli hem de eserin gelecek nesillere taşınabilmesi adına riskli bir durum olduğu yetkililerce her zaman bahsedilir. Böyle bir durumda 3D çıktı al işlemi bu maliyetleri düşürdüğü gibi öngörülen risklerin azalmasını sağlar. Néstor, taşınabilir müzelerin olduğu yakın bir gelecekten bahsediyor. Kopya olarak elde edilmiş eserlerin uzun süre dayanıklılığı, ziyaretçilerin eserlere dokunma özgürlüğünü yaşaması geçmişten gelen kültürün tekrar yaşanmasını sağlayacaktır. Bu sayede müzelerin asıl görevi olan geçmişten geleceğe köprü görevini tam olarak yerine getireceği kanaati oluşacaktır.

 

3D baskı hizmeti sayesinde, günlük hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilmek için yenilikçi bir teknoloji olduğu görülüyor. İster hediyelik sektöründe ister üretim sektöründe ihtiyacı giderecek bir teknoloji olmasıyla birlikte bireysel hayatımızda da birçok ihtiyacımızı giderebildiği yakın zamandaki uygulamalarda görmeye alışacağımızı unutmayın.

 

Paylaş